Beroepscode en richtlijnen

Beroepscode

Jeugdzorgprofessionals werken aan de hand van de Beroepscode Jeugd- en Gezinsprofessional. Wanneer professionals onderling een beroepscode overeenkomen, dan worden de beroepsethische normen vastgelegd die een professional in acht neemt tijdens het werk. De beroepscode is geen wet maar wel een dwingende leidraad voor de praktijk.

De beroepshouding van de professional kenmerkt zich door:

Bron van deze tekst, klik hier.

SKJ-richtlijnen

Het SKJ, ofwel Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, is een voor iedere persoon werkend in de jeugdhulp, bekende partij. Het SKJ zorgt onder meer voor de zogenaamde SKJ-richtlijnen aan de hand waarvan iedere professional moet werken. In totaal zijn er 16 richtlijnen welke betrekking hebben op een specifiek onderwerp. Denk hierbij aan KOPP-kinderen, crisisplaatsingen, signaleren trauma gerelateerde problemen en problematische gehechtheid. Klik hier voor alle richtlijnen.

Daarnaast zorgt het SKJ voor de zogenaamde SKJ-registratie waarbinnen onderscheid gemaakt wordt in verschillende kamers. Klik hier om de registratiehulp te openen met informatie over registratie eisen. Patrick kon door zijn opleiding direct een volledige SKJ-registratie aanvragen, Marijke doorliep het EVC-traject (Erkenning eerder Verworden Competenties) via Vigor ruim voordat haar 5-jaar geldende doch tijdelijke registratie, verliep. Iedere 5 jaar moet je punten behalen op het gebied van scholing, werkervaring en reflectie/supervisie. In de meeste gevallen geldt dat 1 uur 1 punt is en dat het niveau van de scholing minimaal post-HBO is. Op het gebied van scholing en reflectie/supervisie moet je ieder 60 punten halen. In werkervaringsuren moet je per 5 jaar minimaal 3368 uur werkervaring kunnen aantonen.

Naast de registraties is het SKJ verantwoordelijk voor het tuchtrecht en biedt het opleidingen. Op de pagina bijscholing op deze website, lees je meer over bijscholingsmogelijkheden die wij benutten. Klik hier om het register van geregistreerde professionals te gebruiken.