Woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 worden de veelbesproken en vaak uitgestelde veranderingen in het woonplaatsbeginsel doorgevoerd. Als zorgondernemers volgen wij nu al workshops en trainingen om met de enorme veranderingen als gevolg daarvan in onze administratie, om te kunnen gaan. De enorme bult te verzetten werk voor 1 januari 2022, ligt echter (lag) bij de gemeenten.

In de situatie tot en met 2021 geldt dat de gemeente waarin een zorgaanbieder gevestigd is, meestal vertegenwoordigd in een zorgregio, de kosten betaalt van voogdijjongeren (-kinderen) die ingeschreven staan op het adres van de zorgaanbieder én van jongeren (kinderen) wiens ouder(s) met (gedeeld) gezag in die gemeente wonen.

Per 1 januari 2022 gaat de gemeente betalen welke de laatste gemeente was waar de jongere (het kind) woonde voor aanvang van de start van de jeugdhulp. Ja, beide omschrijvingen zijn kort door de bocht en er zijn uitzonderingen, maar dit is de kern.

Klik hier, hier en hier voor meer informatie over beide versies vanuit diverse perspectieven (tot en met 2021 en vanaf 2022).

Ter illustratie een drietal voorbeelden: