Type gezinshuizen

Ons gezinshuis (en de zelfstandigheidstraining) is volledig zelfstandig en vrijgevestigd. Zowel Patrick en Marijke zijn SKJ-geregistreerd en wij voeren volledige zelfstandig onze administratie, de Europese aanbestedingen voor zorgcontracten en alle overige zaken. Wij hebben onze eigen matchingsprocedure, kiezen zelf onze teamleden, stagiaires en gedragswetenschapper en beslissen zelf met welke methodieken wij werken. Ja, ook de IGJ komt bij ons op bezoek en wij schrijven zelf het BHV-plan, het kwaliteitshandboek behorende bij het ISO9001 keurmerk gezinshuizen en vanuit financieel perspectief zijn wij vaak de hoofdaannemer. Ons huis is gekocht met een MKB-financiering op basis van een ondernemingsplan en verbouwd met financiën afkomstig uit een crowdfunding. Al die zaken brengen enorm veel (administratieve) verplichtingen met zich mee welke elkaar niet zelden bijten. Toch weegt het nog steeds op tegen de vrijheid die volledige zelfstandigheid ons geeft.

Andere mogelijkheden om een gezinshuis te starten zijn o.a. door een loondienstverband aan te gaan met een grote(re) jeugdhulpaanbieder zoals bijvoorbeeld Driestroom of ’s-Heerenloo. Ook is onderaannemerschap een mogelijkheid waarbij je zo goed als zelfstandig werkt, maar als deel van een reeds bestaande organisatie binnen hun juridische- en kwaliteitsstructuur valt. Dan is er ook nog de mogelijkheid om deel uit te maken van een franchiseformule waarbij je tegen een wisselend maandbedrag, gebaseerd op het aantal kinderen/ jongeren in jouw gezinshuis, ondersteuning krijgt op het gebied van financiën, matching en marketing.

Bij de andere mogelijkheden dan zelfstandig in vrije vestiging, zijn er beperkingen aan het doorvoeren aan jouw eigen identiteit in de woonzorg die je biedt. Daarbij gaat een (groot) deel van de dagvergoeding die niet naar de kinderen of jongeren die jij woonzorg biedt. Voor ons zijn dit doorslaggevende redenen geweest om de keuze voor volledige zelfstandigheid te maken.