Procedure & aanmelden

Op dit moment hebben wij
0
vrije plek(ken) in de zelfstandigheidstraining
Op dit moment hebben wij
0
vrije plek(ken) in het gezinshuis

Onze aanmeldprocedure gezinshuis en zelfstandigheidstraining

Wanneer de basisvereisten en contra-indicaties doorgenomen zijn en u wilt een jongere aanmelden voor het gezinshuis of de zelfstandigheidstraining, dan vult u het aanmeldformulier in. Het aanmeldformulier voor het aanmelden van een jongere bij het gezinshuis vindt u hier en het aanmeldformulier voor onze zelfstandigheidstraining vindt u hier.

Nadat u het aanmeldformulier VOLLEDIG heeft ingevuld en beveiligd per e-mail aan ons heeft verzonden, kijkt ons team hier zo snel mogelijk naar. Het formulier wordt door minimaal 2 teamleden, maar meestal 3 of 4, zorgvuldig doorgenomen. Aansluitend nemen wij telefonisch contact me u op om eventuele onduidelijkheden te bespreken en vragen te stellen. Indien naar aanleiding van dit gesprek het een mogelijke match lijkt, nodigen wij u en de jongere uit voor een kennismakingsgesprek. Bij voorkeur wordt de jongere tijdens dit gesprek vergezeld door een nauw en regelmatig betrokken ouder, mentor of familielid. Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur en omvat ook een rondleiding. Daarna heeft u, heeft de jongere en hebben wij 48 uur de tijd om te beslissen of we overgaan tot een logeermoment van 48 uur. Dit logeermoment wordt bij een “ja” zo snel mogelijk gepland. Tijdens het logeermoment is onze gedragswetenschapper enkele uren aanwezig voor observatie van en gesprek met de jongere. Na het logeermoment laten alle partijen binnen 24 uur weten of zij de plaatsing zien zitten. Let op: de mening van het team wordt sterk ingegeven door de mening van de jongeren die hier al wonen. Zij zijn een actief deel van het proces en zijn aanwezig tijdens het logeermoment. Logeermomenten worden om die reden niet gepland in netwerkweekenden.

Geen plek bij ons?