Onderaannemer worden?

In lijn met onze missie en visie is het onze ambitie om onze kijk op jeugdhulp en onze manier van het bieden van jeugdhulp, uit te breiden. Helaas zitten er maar 24 uur in een dag en kunnen we dat dus niet allemaal zelf doen. Als je onze website helemaal hebt uitgeplozen en denkt, “dit had ik geschreven kunnen hebben” én je hebt de ambitie om zelf een gezinshuis, zelfstandigheidstraining of begeleid wonen te starten én je bent SKJ-geregistreerd, dan is het wellicht een mogelijkheid om onderaannemer van ons te worden.  

Onderaannemerschap gebeurt in een geformaliseerde relatie tussen de hoofd- en onderaannemer. Er worden o.a. duidelijke afspraken gemaakt over het toezicht op de onderaannemers, de door hen geleverde zorg en de veiligheid. Daarnaast is het werken via de SKJ-richtlijnen en Beroepscode Jeugd- en gezinsprofessionals verplicht en wordt dit, alsmede het kwaliteitshandboek (ISO9001, Keurmerk Gezinshuizen), regelmatig getoetst door de hoofdaannemer. Je bent vrij om de methodieken te kiezen aan de hand waarvan je wilt werken, maar deze keuzes moet je kunnen onderbouwen en kunnen vatten in een procesdocument voor in het kwaliteitshandboek. Je hebt geen vrije keuze in de accountant en verzekeringstussenpersoon. Je hebt ook geen vrije keuze in de administratiesoftware, de Cliënt Volg Software en de software voor beveiligd mailen. Je neemt het procesmatige deel van onze matching over inclusief de observatie tijdens het logeerweekend door de gedragswetenschapper. De eerste 6 weken zijn wij ½ dag per week bij je in jouw huis om je met praktisch alles te ondersteunen. Daarna 1 x per 2 weken een ½ dag en na de eerste 4 maanden wordt dit 1 x per 3 weken. Een keer per maand is er een formeel overleg waarvan een verslag wordt gemaakt. Je bent zelf eigenaar van het huis waarin je je vestigt, zorgt zelf voor de juiste vergunning(en) en betaalt zelf je vaste lasten. Je ontvangt namelijk per jongere een percentage van het de dagvergoeding om deze en alle andere kosten te dekken.  

Je kunt bij ons onderaannemer worden wanneer je een (echt)paar bent en jullie je beiden fulltime verbinden een gezinshuis, zelfstandigheidstraining of begeleid wonen voor jongeren vanaf 12 jaar.  Daarnaast zijn jullie beiden minimaal 25 jaar oud en is één van jullie beiden langer dan 3 jaar SKJ-geregistreerd of beiden minimaal 1 jaar.  Je kunt een V.O.G. overleggen en hebt minimaal 1 jaar ervaring als pleegouders, groepsleiding of iets van die strekking alsmede een zeer stabiele relatie met elkaar. Je neemt verplicht deel aan scholing bij de hoofdaannemer en begrijpt dat dit los staat van de scholing- en reflectieverplichtingen vanuit het SKJ. Onderdeel van de procedure zijn assessments door een extern bureau en een risicotaxatie. Je hebt geen of maximaal 2 eigen thuiswonende kinderen en gaat zorg bieden aan 5-6 jongeren. Tot slot ben je bereid je te vestigen (of woon je al) in één van de gemeenten die zich hebben verenigd in de regio’s Zuid-Holland Zuid, Lekstroom of Rivierenland of de gemeente Zaltbommel. Klik hier voor een kaart met alle regio’s en informatie over welke gemeenten daaronder vallen.

Wil je naar aanleiding van deze informatie contact met ons opnemen, klik dan hier.