Missie en visie

Missie

Het is onze missie om deze relatief nieuwe vorm van jeugdzorg, die wij zelf jeugdzorg 2.0 noemen, breed uit te dragen en onder de aandacht te brengen bij jeugdzorgprofessionals, beleidsmakers, ambtenaren, contractmanagers en politici, zodat deze 2.0 versie binnen enkele jaren de norm is.

Jeugdzorg 2.0 is jeugdzorg waarbij je niet alleen over, maar vooral met een kind praat. Jeugdzorg 2.0 is zorg waarbij een kind hetzelfde krijgt binnen een kleinschalige jeugdzorginstelling, als dat het binnen een gezond gezinssysteem zou krijgen. Jeugdzorg 2.0 is zorg met passie en een gezicht, vraag gestuurde zorg en zorg waarbij competentie- én therapeutisch gericht wordt opgevoed en begeleid.

Visie

Vanuit onze visie voeden wij op en begeleiden wij. Dit doen wij vanuit methodieken, maar vooral vanuit ons hart. Ons werk is een levenswijze: wij zorgen 24/7/365 voor, in ons geval, tieners, die om welke reden dan ook, geen ander veilig thuis hebben.

Samen met de jongeren én ons team, vieren wij kerstmis, zoeken we paaseieren, vieren we verjaardagen en gaan we shoppen voor een nieuwe garderobe. We gaan naar de film, naar een klim- of pretpark en op vakantie. We doen wat ieder gezond gezinssysteem doet.

Samen met ouders, therapeuten en onderwijsprofessionals bespreken we relevante zaken, nemen we beslissingen en nemen, wanneer nodig en bij voorkeur tijdelijk, de regie over.

Samen met ons team prijzen we inzet en gedrag van de jongeren, organiseren wij netwerkbingo’s, knuffelen we wanneer daar behoefte aan is en sturen we niet of minder gewenst gedrag bij.

Vanuit onze visie zijn wij een gezin mét professionele ouders. Die ouders wonen daar waar de jongeren wonen en dus kan ieder gezinslid vrolijk, chagrijnig, ziek, gezellig en al het andere zijn.