Matching algemeen

Op dit moment hebben wij
0
vrije plek(ken) in de zelfstandigheidstraining
Op dit moment hebben wij
0
vrije plek(ken) in het gezinshuis

Wanneer er een plek vrij is in ons gezinshuis of in de zelfstandigheidstraining, begint de procedure rondom de matching van een nieuw gezinslid. Deze procedure is van groot belang om de veiligheid van het bestaande gezin zo ver als mogelijk is te kunnen borgen en dit daarnaast ook het nieuwe gezinslid te kunnen bieden. Een voorbeeld: een dader van seksueel misbruik kan wanneer er een slachtoffer van seksueel misbruik deel is van het gezin, niet geplaatst worden.

Basisvereisten

De belangrijkste basisvereiste is dat een jongere hier wil zijn. Natuurlijk is een jongere liever bij zijn/haar ouders, maar wij zijn géén gesloten of halfopen instelling. Wanneer er geen klik is, een jongere hier écht niet wil zijn, dan is dit niet de aangewezen plek voor die betreffende jongere om te wonen.

Een andere basis vereiste is dat de jongere en diens ouders goed Nederlands spreken, schrijven en verstaan. Wanneer hiervan bij de jongere geen sprake is, dan kunnen wij helaas niet plaatsen. Wanneer hiervan bij de ouders geen sprake is, dan is het een vereiste dat de plaatsende partij zorgdraagt voor een tolk/vertaler welke ruimschoots beschikbaar is (denk aan MDO’s, schoolbezoeken, voortgangsgesprekken, het kunnen lezen van rapportages en verslagen, etc.).

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat de IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd, minimaal zwemdiploma A verplicht stelt aan jongeren die hier (komen) wonen. Dit heeft betrekking op de sloot welke ons perceel scheidt van het aangrenzende perceel. Indien er geen zwemdiploma(‘s) zijn, dan dienen deze binnen een half jaar behaald te worden. Dit wordt door ons gefaciliteerd.

Contra-indicaties

Wij plaatsen geen jongeren met een IQ lager dan 85 (in geval van een disharmonisch profiel geen waarde lager dan 80 en een gemiddelde van minimaal 85). Wij plaatsen alleen met financiering vanuit de jeugdwet. Niet vanuit WMO en WLZ, en niet met PGB.

Wij plaatsen geen jongeren die:

Specialismes

Ons team is gespecialiseerd dan wel zeer ervaren met/in o.a.: trauma, geheugenproblemen als gevolg van trauma, disharmonische profielen, hechtingsstoornissen, slachtoffers seksueel misbruik en Kopp-kinderen. Wij zijn daarnaast zeer ruim bekend met gedragsproblematiek op het gebied van stemmingswisselingen, loyaliteitsconflicten en angst- en controle problematiek.

Matching gezinshuis

Wanneer de contra-indicaties en specialismes doorgenomen zijn en u wilt iemand aanmelden voor het gezinshuis, dan zijn de volgende zaken van toepassing:

Wilt u een jongere aanmelden voor het gezinshuis? Download hier ons aanmeldformulier, vul het zo volledig mogelijk in en mail het ons. Vooraf liever telefonisch contact? Ook dat kan. Informatie over mailen en bellen vindt u hier.

Matching zelfstandigheidstraining

Wanneer de contra-indicaties en specialismes doorgenomen zijn en u wilt iemand aanmelden voor het gezinshuis, dan zijn de volgende zaken van toepassing:

Wilt u een jongere aanmelden voor de zelfstandigheidstraining? Download hier ons aanmeldformulier, vul het zo volledig mogelijk in en mail het ons. Vooraf liever telefonisch contact? Ook dat kan. Informatie over mailen en bellen vindt u hier.

Klik hier voor een document wat in een notendop onze zelfstandigheidstraining weergeeft.

De procedure

Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld kijkt het team hiernaar. Dit zijn minimaal 2 personen, maar meestal 3 of 4. Wij nemen telefonisch contact met u op om eventuele onduidelijkheden te bespreken. Wanneer het op papier een match lijkt, nodigen wij u en de jongere uit voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur en omvat ook een rondleiding. Daarna heeft u, de jongere en wij 48 uur de tijd om te beslissen of we overgaan tot een logeermoment van 48 uur. Na dat logeermoment laten alle partijen weten of zij de plaatsing zien zitten. Let op: de mening van het team wordt zeer sterk ingegeven door de mening van de jongeren die hier al wonen. Zij zijn een actief deel van het stemproces.