Leefklimaat & ROM

Formeel zijn de jongeren in het gezinshuis en de zelfstandigheidstraining cliënten. Onder deze cliënten moet je als jeugdhulpaanbieder/zorgondernemer, onderzoek doen om te weten hoe het leefklimaat, de begeleiding, het zelfbeeld, groei etc. door hen wordt ervaren. Deze eis is wettelijk en wordt door de IGJ getoetst, maar is ook een onderdeel van je KMS en wordt in die hoedanigheid getoetst door de auditeur van het Keurmerk Gezinshuizen.

In de residentiële jeugdzorg, ofwel op behandel- en leefgroepen, is hiervoor door o.a. Lector Peer van der Helm van de Hogeschool Leiden, een meetmethode ontwikkelt. Van de methode is een boek beschikbaar. Wij hebben onze eigen versie van de vragenlijsten gemaakt welke van toepassing zijn op ons gezinshuis en onze zelfstandigheidstraining. De vragenlijsten worden 3 x per jaar door de jongeren (cliënten) ingevuld. De resultaten worden verwerkt in een Exceldocument en op deze manier kan beleving, groei en ontwikkeling gemonitord en gemeten worden binnen de diverse domeinen. De ontwikkeling wordt door Patrick, Marijke en Suzanne in de gaten gehouden zodat kan worden ingesprongen wanneer dit nodig (b)lijkt te zijn. Waar van toepassing worden de resultaten verder besproken, interventies uitgezet en doelen- en ontwikkelplannen aangepast.

ROM

ROM, ofwel, Routine Outcome Monitor, is een manier van meten die zijn oorsprong kent in de GGZ. Wij hebben sinds 2021 deze meetmanier in de vorm van de SDQ-lijsten ook ingevoerd voor onze jongeren als ROM-meting. Deze lijst is een stuk korter dan de leefklimaatvragenlijsten en meet o.a. problemen met leeftijdsgenoten, emotionele- en gedragsproblemen, prosociaal gedrag en hyperactiviteit/aandachttekort. Twee keer per jaar vullen de jongeren de SDQ-lijst in. Tegelijk vullen Patrick en Marijke de versie van de ouders/verzorgers per jongere in. Suzanne, onze gedragswetenschapper, scoort de vragenlijsten en analyseert de uitkomsten. Deze bespreekt zij met Patrick en Marijke. Daarna deelt zij de samenvatting met het gehele team tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Waar van toepassing worden de resultaten verder besproken, interventies uitgezet en doelen- en ontwikkelplannen aangepast.