Keurmerk Gezinshuizen

Wij zijn ISO9001 gecertificeerd vanuit het Keurmerk Gezinshuizen. Onze registratie geldt voor zowel het gezinshuis als de zelfstandigheidstraining, Onze registratie vindt u terug op de website van het keurmerk. In dit register staan alle geregistreerde ondernemingen.

Als gevolg van deze certificering beschikken wij o.a. over een omvangrijk kwaliteitshandboek. De inhoud van dit handboek is bekend bij het volledige team. Nieuwe teamleden incl. stagiaires moeten het boek in de eerste maand volledig doorlezen.

In dit handboek, wij gebruiken de KMS-template van de Rudolphstichting, bestaan o.a. verplichtingen ten aanzien van gehanteerde procedures, financiële verantwoording, administratieve verplichtingen incl. incident- en calamiteitregistraties, doelenplannen, plaatsingsbesluiten en (nog veel) meer. Ook maakt een RI&E deel uit van het handboek inclusief gevaarlijks stoffenbeleid, brandveiligheid, vluchtroutes en BHV-plan, en natuurlijk beleid op het gebied van de AVG (privacy) en VBM (Vrijheids Beperkende Maatregelen).

Een veel gestelde vraag van mensen die een gezinshuis willen starten of reeds gezinshuis zijn, is of zij ons kwaliteitshandboek mogen gebruiken. Vanuit de Rudolphstichting is het dupliceren en ter beschikking stellen aan derden niet toegestaan. Ben je bij ons te gast, dan ben je van harte welkom het kwaliteitshandboek door te nemen.