Contra-indicaties gezinshuis en zelfstandigheidstraining

Op dit moment hebben wij
0
vrije plek(ken) in de zelfstandigheidstraining
Op dit moment hebben wij
0
vrije plek(ken) in het gezinshuis

Wij plaatsen geen jongeren met een IQ lager dan 85 (in geval van een disharmonisch profiel geen waarde lager dan 80 en een gemiddelde van minimaal 85). Wij plaatsen alleen met financiering vanuit de jeugdwet. Niet vanuit WMO en WLZ, en niet met PGB.

Wij plaatsen geen jongeren:

Geen plek bij ons?