Basisvereisten

Op dit moment hebben wij
0
vrije plek(ken) in de zelfstandigheidstraining
Op dit moment hebben wij
0
vrije plek(ken) in het gezinshuis

De belangrijkste basisvereiste is dat een jongere hier wil zijn. Natuurlijk is een jongere liever bij zijn/haar ouders, maar wij zijn géén gesloten of halfopen instelling. Wanneer er geen klik is, een jongere hier écht niet wil zijn, dan is dit niet de aangewezen plek voor die betreffende jongere om te wonen.

Een andere basisvereiste is dat de jongere en diens ouders goed Nederlands spreken, schrijven en verstaan. Wanneer hiervan bij de jongere geen sprake is, dan kunnen wij helaas niet plaatsen. Wanneer hiervan bij de ouders geen sprake is, dan is het een vereiste dat de plaatsende partij zorgdraagt voor een tolk/vertaler welke ruimschoots beschikbaar is (denk aan MDO’s, schoolbezoeken, voortgangsgesprekken, het kunnen lezen van rapportages en verslagen, etc.).

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat de IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd, minimaal zwemdiploma A verplicht stelt aan jongeren die hier (komen) wonen. Dit heeft betrekking op de sloot welke ons perceel scheidt van het aangrenzende perceel. Indien er geen zwemdiploma(‘s) zijn, dan dienen deze binnen een half jaar behaald te worden. Dit wordt door ons gefaciliteerd.

Geen plek bij ons?